Muradiye Elektrik, yenilenebilir kaynaklardan temiz ve tamamen çevreci elektrik enerjisi üreterek, ülkemizin toplam karbon emisyonunu azaltmaya yardımcı oluyor. Petrol türevleri, fosil yakıtlar ve nükleer santrallere bağımlılığı minimuma indirmeye yönelik faaliyetleriyle Muradiye Elektrik milyonlarca ağacın yarattığı etkiye eşdeğer çevresel katkı sağlıyor.  Ayrıca satış gelirinin bir kısmını ülkemizin ağaçlandırmasına ayırarak uzun vadeli ekolojik fayda yaratmayı amaçlıyor.