Muradiye Elektrik ve kurumunuz arasında enerji fiyatı, teminat şekli ve miktarında mutabık kalındıktan ve sözleşme imzaladıktan sonra elektrik tedariğinin Muradiye Elektrik bünyesine nakli için tarafınızdan temin edilmesi gereken evraklar şunlardır:

 

- Serbest Tüketici Enerji Alım Satım Bildirim Formu (indirmek için tıklayın) ST Alım Satım Formu
- Tesisatla İlgili Varsa Teşvik Belgeleri
- Abonenin Enerji Alacağı Sayaçlarına Ait Dağıtım Şirketi Fatura Fotokopileri
- Vergi Levhası
- Ticaret Sicil Gazetesi
- Şirket İmza Sirküleri

Bazı durumlarda aşağıdaki belgeler de ek olarak istenebilmektedir:


- Borcu Olmadığına Dair Belge
- Tek Hat Şeması
- Tüketim Detayı


Satış Uzmanlarımız, belgelerin temin edilmesi ve kontrolü esnasında size yol gösterecekler. Belgeleriniz tamamlandığında, PMUM ve dağıtım şirketleri nezdindeki başvuruları ve takibi Muradiye Elektriği’nin bu konudaki uzman personeli gerçekleştirecektir.