İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş., Muradiye Elektrik Üretim A.Ş., Sibelres Elektrik Üretim A.Ş., Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş., Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak yenilenebilir enerji sektöründe lider bir kuruluş olma vizyonumuzla, yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin iş sağlığı ve güvenliğini; İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızın temeli olarak görmekteyiz.

 

Bu kapsamda;

 • Sahip olduğu ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi’ni uygulamayı ve sistemlerimizin geliştirilmesini sağlamayı,
 • Yerel ve Uluslararası mevzuat yükümlülüklerine uymayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaşam tarzı haline getirmeyi,
 • Operasyonlarımız nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı,
 • Çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimizle birlikte karşılaşabileceğimiz olası tehlike ve riskleri önceden belirleyerek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Çalışanlarımıza (alt yükleniciler, misafirler ve yerel halk dahil) mesleki ve iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirme eğitim ve seminerlerinin düzenlenmesini,
 • Her seviyede ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin ve hizmet satın aldığımız firma çalışanlarının İSG kurallarımıza uymalarını ve etkin bir şekilde yerine getirmeleri için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
 • Yüklenici ve tedarikçilerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarımızla uyumunu sürekli denetlemeyi,
 • Sıfır iş kazası hedefiyle düzeltici aksiyonlar almayı,
 • Yönetimimizin desteği ile sektördeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek iş sağlığı ve güvenliği performansımızın artırılmasını,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansının izlenmesi, ölçülmesi ve denetlenmesi için sürdürülebilirlik hedeflerimizden de hareketle hedefler belirlemeyi, hedefler için planlama yaparak ilgili hedeflere ulaşmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi’nin sürekliliğini sağlayacak bilgi, insan kaynağı, teknoloji ve mali kaynakları sağlamayı,
 • Kamu ve üçüncü şahısların erişimine açık hale getirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirmeyi,

 

Beyan, Taahhüt ve Kamuoyuna İlan Ederiz.